Zdravíčko CCC s.r.o. (Complex Care Centrum)


Ve Zdravíčku, kromě zdravé výživy, používáme přístroje Plazmový Generátor RPZ 14 a Senzitiv Imago 530, aby byly naše služby, týkající se zdraví, ještě komplexnější.

Senzitiv Imago 530

Sensitiv Imago je hardwarově-¬softwarové měřící zařízení, které slouží ke kompletnímu testování lidského organismu. Nejnovější software „Lifestream“ je výsledkem dlouholetých laboratorních výzkumů specialistů Holdingu z celého světa.

Medicínský přístroj Sensitiv Imago 530 představuje absolutní špičku v biorezonanci. Tento přístroj byl schválen jako Medical Device Class II A (od roku 2013 všechny Medical Device Class I ztratily možnost být použity ve zdravotnictví), a na rozdíl od jiných na trhu dostupných přístrojů, které se tváří jako biorezonance, Sensitiv Imago 530 měří nejen biorezonanci a NLS, ale zároveň i biologickou impedanci, pracuje ne s virtuálním, ale konkrétním pacientem a jeho přesnost je 96%.

Sensitiv Imago 530 dostal prestižní ocenění ZLATOU MEDAILI za nejlepší medicínský diagnostický přístroj v roce 2009 v Plovdivu na mezinárodní technické konferenci. Tento přístroj lze použít jako základ pro seriózní vědecké práce.


Plazmový generátor RPZ 14

Přístroj RPZ 14 slouží k

  • k harmonizování organismu
  • likvidaci patogenů
  • likvidaci agresívních kmenů bakterií, plísní a virů

Princip fungování RPZ 14:

Plazmový generátor RPZ 14 využívá princip bezkontaktního přenosu frekvencí dle poznatků a praxe průkopníka této metody selektivního ničení mikroorganismů, kterým byl Dr. Royal Raymond Rife. Pracuje naprosto přesně, bez zkreslení výstupních impulsů v rozsahu od 1 Hz až do 900 kHz.

Plazmový generátor RPZ 14 je experimentální přístroj a není rozhodně zamýšlen k léčení či ošetřování nemocí. RPZ 14 není zdravotnický prostředek.


Kontakt

Zdeněk Hubený:        +420 731458713
Ing. Lukáš Hubený:   +420 725056622

admin@mujzdravyzivot.cz   |   info@mujzdravyzivot.cz